مشهد – بلوار ملک آباد – خیابان فرهاد –حد فاصل فرهاد 3 و 5 پلاک 15 – طبقه همکف

شماره تماس: 7663098-0513