دفتر گروه عمرانی کهن پیشه

تبریز:کوی ولیعصر - تقاطع پروین اعتصامی و شریعتی - طبقه دوم - واحد آ2 - پلاک 78
تلفن:33329543-041
همراه: 09144113694-09143167853
www.kohanpisheh.com
info@kohanpisheh.com